Info
Kontakt
Portfolio

3D Modellering
& Animering

Filmprojekt, tekniska illustrationer,bilder, spel
och 3D renderat material
till marknadsföring.

Mässmontrar
& Mötesplatser

Design av konceptskisser,
3D renderingar och ritningar för mässmontrar och mötesplatser.

Expo

Exposystem, reklamaffischer, stora budskap, stora bilder
och gigantiska utomhusvepor.

Allt från idé till original och
därifrån vidare till produktion
och efterbehandling.

Trycksaker

Original och formgivning
av allt som går att trycka.

Allt från idé till original och
därifrån vidare till produktion
och efterbehandling.

Idéarbete & Strategi

• Kreativitet
• Design
• Konceptskisser
• Logotype design
• Reklamkampanjer
• Varumärkesstrategi